จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

 

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับอำเภอและระดับตำบล โดยมี คณะกรรมการฯ จากทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1,047 คน อำเภอชานุมาน จำนวน 540 คน อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 400 คน อำเภอพนา จำนวน 199 คน อำเภอเสนางคนิคม จำนวน 285 คน

อำเภอลืออำนาจ จำนวน 228 คน และอำเภอหัวตะพาน จำนวน 231 คน รวมทั้งสิ้น 2,930 คน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลเด็กรายบุคคล เพื่อช่วยให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts