อุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปประดิษฐานที่ศาลากลาง 

อุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปประดิษฐานที่ศาลากลาง  เพื่อเตรียมอัญเชิญร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี และนำไปทอดถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

 

วันนี้ 6 ก.ค. 2562 เวลาประมาณ 14.05 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี วิรุจ วิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี


โดยเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ถึงจังหวัดอุบลราชธานี สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากนั้นอัญเชิญประดิษฐานบนรถบุษบก และรถบุปผาชาติ เคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะได้อัญเชิญนำไปทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป.

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts