ปทุมธานี-จัดโครงการพัฒนา ซ่อม, สร้าง, เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการพัฒนา ซ่อม, สร้าง, เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หมู่บ้านแพรมาพร หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสำนักงานปปส.ภาค 1 ได้จัดโครงการพัฒนาซ่อม, สร้าง, เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาซ่อม, สร้าง, เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน, นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัด เทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, นางวราภรณ์ สีรีผล ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ,

ร.ต.ฉลวย นักขฤกษ์ ประธานหมู่บ้านแพรมาพร, เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่ ส่วนภายในงานนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ปปส.ภาค 1 พร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแพรมาพร ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักความรับผิดชอบของคนในชุมชน

เพื่อแสดงพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ชุมชนมีความตื่นตัว มีการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts