รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมและพัฒนาว่าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น โคราช และชัยภูมิ)

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมและพัฒนาว่าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น โคราช และชัยภูมิ)

 

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 5/2562 หน่วยพัฒนาที่ 4 (ขอนแก่น นครราชสีมา และชัยภูมิ) ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 101 คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 62 คน และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 178 คน รวม 341 คน ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่นและชัยภูมิ ให้การต้อนรับ

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการจำนวนมาก สพฐ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษากับบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในพื้นที่และเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

และ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ว่า จะต้องผ่านการอบรมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อน ดังนั้น สพฐ.จึงได้ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ ที ก.ค.ศ.กำหนดและบรรจุแต่งตั้งในโอกาสต่อไป

 

ประภาส วินิจสิริ / ข่าว
4 กรกฎาคม 2562

Related posts