ผลการเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่จังหวัดลำพูน ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว 4 ราย

ผลการเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่จังหวัดลำพูน ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว 4 ราย

 

นายวิทยา พลศรีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานผลการเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา(Chikungunya) จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา ว่า จากการรับแจ้งการเฝ้าระวังโรคของทีม SAT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันด้วยผลตรวจ chikungunya IgM จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้ปวดข้อ ออกผื่น จำนวนทั้งสิ้น 84 ราย เป็นผู้ป่วยสงสัย จำนวนทั้งสิ้น 98 ราย รวม 186 ราย อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วย 3 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ chikungunya IgM กระจายในพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา

ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีไข้ และปวดข้อเฉียบพลัน ร่วมกับ มีผื่น หรือ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ ปวดกระบอกตา ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ป่วยสงสัยร่วมกับมีผลตรวจ CBC หรือ มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอื่นๆ และผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีไข้ และปวดข้อเฉียบพลัน ร่วมกับ มีผื่น หรือ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ ปวดกระบอกตา ร่วมกับมีผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ อายุต่ำสุด 7 เดือน อายุสูงสุด 85 ปี สถานการณ์การระบาดของโรคมีแนวโน้มที่อาจเกิดการแพร่กระจายในหลายอำเภอ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง ในช่องทางสื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ดำเนินการพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) และพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายเทมีฟอส ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้สะอาด ไม่ให้มีภาชนะที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายเทมีฟอส ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นเคมีฝอยละออง (ULV) กำจัดยุงลาย พร้อมเดียวกันกับการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ล่าสุด (3 ก.ค.62.) การค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายเพิ่มเติมนั้น ผลการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น และหมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุณกุนยา เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยโรคสามารถติดต่อกันได้ผ่านยุงลายตัวเมีย เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่โรค ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะไข้สูง เชื้อไวรัสจากผู้ที่ป่วยเป็นโรคก็จะเข้าสู่ตัวยุง และเมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุณกุนยาไปกัดคนอื่น เชื้อถูกปล่อยออกมาทำให้คนที่ถูกกัดป่วยได้ เชื้อเข้าสู่ร่างกายมีระยะฟักตัว ประมาณ 1-12 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนที่ถูกกัด แต่โดยทั่วไป ประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีอาการ

อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุณกุนยานั้น จะมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีดังนี้คือ ไข้สูง ผื่น ปวดตามข้อ ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อ เยื่อบุตาอักเสบ โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้สูงอยู่ในช่วง 3-7 วัน และเมื่อไข้ลงผู้ป่วยหลายรายจะเกิดอาการปวดข้อ ซึ่งอาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย นั้น เหมือนกับ โรคไข้เลือดออก คือ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการตาแดง แต่ไม่พบจุดเลือดออกในตาขาว แต่สิ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก คือ เชื้อไวรัสชิคุณกุนยาจะไม่ทำให้พลาสม่าหรือน้ำเลือด รั่วออกนอกเส้นเลือด ส่วนใหญ่จึงไม่ทำให้ผู้ป่วยช็อคได้ แต่สร้างความทุกข์ทรมาน คือ อาการปวดตามข้อ และข้ออักเสบ ส่วนใหญ่ข้อที่ปวดจะปวดจะเป็นข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า โดยเปลี่ยนตำแหน่งการปวดไปเรื่อยๆ อาการปวดอาจจะมากจนผู้ป่วยเคลื่อนไหวข้อไม่ได้ แต่อาการเป็นยาวนานต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์ โดยที่บางรายอาจมีอาการซ้ำเป็นปี

ทั้งนี้ ประชาชนควรปฏิบัติตามหลัก 3 ไม่ ได้แก่ 1.ไม่ให้ยุงเกิด ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค และขัดภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะตามขอบภาชนะเป็นประจำ 2.ไม่ให้ยุงกัด โดยการใช้ยาทากันยุง ควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวป้องกันยุงกัด และควรนอนในมุ้งหรือบริเวณที่มีมุ้งลวด ทั้งกลางวันและกลางคืน และ 3.ไม่ให้ยุงฆ่า ทั้งตนเองและคนในครอบครัว เพราะโรคไข้ปวดข้อยุงลายสามารถป่วยได้ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อมีไข้สูงเกิน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ และอย่าซื้อยามารับประทานเอง ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนกำจัดยุงลายฆาตกรร้ายในบ้าน ด้วยการยึดหลัก 3 ทำ คือ ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำทุกที่ทุกเวลา

 

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ข้อมูล/ภาพนิ่ง : โดย : นันทพร ฝั้นเครือ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

Related posts