ปทุมธานี-เปิดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชจังหวัดปทุมธานี ปี 2562

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีตัวแทนสภาเภสัชจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง วิทยาลัยเภสัชมหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมร้านขายยาจังหวัดปทุมธานี บริษัท กรุงเทพดรักส์สโตร์ จำกัด และ ประชาชน ให้การต้อนรับ


ด้าน ดร.ภญ.เกตุแก้ว ช่วยการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี(ผู้แทนสภาเภสัชจังหวัดปทุมธานี)กล่าวว่า
ตามที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชเป็นประจำทุกปีพร้อมกันทั่วประเทศ คือระหว่างวันที่ 26 มิถุนายนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ภารกิจของเภสัชกรรมที่ทำมาตลอดคือการดูแลคุ้มครองส่งเสริมในระดับ บุคคลเพื่อยกระดับทิศทางการทำงานเชื่อมประสาน
ระดับครอบครัว และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสภาเภสัชกรรมได้กำหนดคำขวัญหลัก งานสัปดาห์เภสัชกรรม 3 ปี (พ.ศ.2562 ถึง 2564) เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัยเพื่อลงให้ผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนมั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและยิ่งในกระแสที่ประชาชนมีความสนใจในประเด็น การใช้กัญชาทางการแพทย์เภสัชกรก็พร้อมจะให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ดิฉัน ดร.ภญ.เกตุแก้ว ช่วยการ กล่าวต่อว่า ในฐานะผู้แทนสภาเภสัชจังหวัดปทุมธานีจับมือเภสัชกร และเครือข่ายผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมร้านขายยาจังหวัดปทุมธานี


บริษัท กรุงเทพดรักส์สโตร์ จำกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชูประเด็น เภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย ผลัดด้านเภสัชกรเพื่อผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งแนะนำความปลอดภัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในยุคปัจจุบันที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นสิ่งที่ปรากฏคือผู้ป่วยหลายๆอย่างคงใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องมีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาใช้จนเกิดอันตรายและยังแพร่กระจายไปทั้งครอบครัวและชุมชนเภสัชกรเป็นวิชาชีพสุขภาพสาขาหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กอรปกับที่รัฐบาลเองมีการผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อประชาชน ได้รับการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด


ทั้งนี้เพื่อลงให้ผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนมั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาอย่างปลอดภัย ในกิจกรรมวันนี้มีทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การบริการคัดกรองสุขภาพและให้คำปรึกษาสุขภาพบริการ ทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ต้องสงสัย การใช้ยาให้ผู้ป่วยไต การตรวจโรคด้วยตนเองว่าควรรับประทานอย่า ปฏิชีวะเมื่อไหร่ เพื่อลดการดื้อยาอันตรายจากการใช้ยาสมุนไพรรวมร่วมกับยาแผนปัจจุบัน การตอบปัญหาชิงรางวัลรวมทั้งสนับสนุนของที่ระลึกต่างๆและในกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในประเด็นการใช้กัญชาเราได้มี เวทีวิชาการการใช้กัญชาอย่างให้ปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เจาะลึกรู้เรื่องจริงเรื่องกัญชา ที่ชั้น 8 ห้องประชุมบงกชรัศมี

ต่อผู้สื่อข่าวสอบถามนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่สำคัญต่อสุขภาพประชาชนซึ่งได้มีแผนกระทรวงสาธารณสุข 20 ปีมีประเด็นเน้น 5 ประเด็น คือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (อาร์ดียู)ต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดการดื้อยา ต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับประเทศและส่งผลเสียต่อผู้รับบริการและสังคมทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพผลการรักษาความคุ้มค่าและปัญหาการดื้อยา การสูญเสียทางการเงิน การคลังในประเทศส่วนประเด็นกัญชาผู้ป่วยที่กำลังหลอกการรักษาทางการแพทย์ด้วยกัญชาจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ปลูกและผลิตกัญชาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไบโอเทค และโรงงานผลิตยาของกรมการแพทย์แผนไทย


ส่วนการ วิจัยผลิตภัณฑ์กัญชาและการวิจัย ทางเทคนิคเรามีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มาให้ความรู้ในกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนของความรู้เกี่ยวกับกัญชาผลข้างเคียง ข้อความใช้ ระบบรายงานการเฝ้าระวังการชาปทุมธานี เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ไว้พร้อมด้วยทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรการจัดงานในวันนี้กระผมต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงการดื้อยาการใช้ยาสมเหตุและเข้าถึงเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องและปลอดภัยท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts