การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ตามแผนงาน EIA

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ตามแผนงาน EIA

 


ที่อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมโรงเรียนนิยมมิตรวิทยา วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน EIA ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2

โดยมี แพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอสีคิ้ว ออกตรวจสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่ (รพ.สต.) กลุ่ม อสม.ตำบลคลองไผ่ โดยในงานนี้มีนายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว(สสอ.สีคิ้ว) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 455 ร่วมกับโครงการธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า ณ หอประชุมโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อำนาจ อภัยภักดี  ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts