วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ชมคลิป)

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยมีนายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการดังกล่าว


โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน ยกระดับฝีมือช่างชุมชน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน

รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ออกมาปฏิบัติงานในชุมชน ได้มีการเพิ่มทักษะทางด้านฝีมือช่างเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีได้มอบเตาเผาขยะไร้ควันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เพื่อใช้ในชุมชนต่อไป


นอกจากการจัดให้มีการพัฒนาเรื่องการซ่อมสร้างระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในเรื่องของการซ่อมสร้างทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์แล้ว ยังเปิดให้มีการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ในเรื่องการทำอาหาร ขนม ของว่าง และสินค้าชุมชน สำหรับโครงการดังกล่าว วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มีการออกให้บริการประชาชนจำนวน 3 จุดบริการ คือศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม หมู่ที่ 3 และวัดทุ่งตะลุมพุก หมู่ที่ 8 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยการดำเนินโครงการจะมีไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งวัน

/////////////////////
ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts