ปทุมธานี-ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสามโคก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปทุมธานี-ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสามโคก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกเป็นประธานปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสามโคก รุ่นที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและน้องๆผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกกล่าวว่า จากการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 12 วัน ทุกท่านคงจะตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่านทั้งด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวสุขภาพร่างกายและจิตใจ และฐานะทางการเงิน ดีฉันอยากให้ทุกท่านมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านสูญเสียสิ่งใด หรือพลาดโอกาสได้ไปบ้างแต่ใน วันนี้ท่านมีโอกาสเข้าร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลิกหยุดใช้ยาเสพติดได้และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตได้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม เป็นของขวัญให้กับครอบครัวคนที่รักและเป็นกำลังใจ การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปและ ดิฉันขอขอบพระคุณผู้ดำเนินการและวิทยากร ที่เสียสละ เวลาให้เกียรติมามอบความรู้เป็นวิทยาทานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมและส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ ผลตามที่มุ่งหวังทุกประการ


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอโศก สารคำ ปลัด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสามโคก กล่าวต่อว่า ตามที่ศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 860 คน โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโคกดำเนินการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสามโคก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น 160 คนโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะต้องไปรายงานตัว ณ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม ผู้ผ่านการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีต่อไป

จากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 12 วันที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลด ละ เลิกยาเสพติด มีขบวนการทางความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และ พฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจเข้มแข็งตลอดจนมีทักษะจากการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองกลับมาของขวัญ ครอบครัว ชุมชน และเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการท่านใดกล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts