สพม.เขต 24 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สพม.เขต 24 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 24 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และร่วมพิธีประชาสัมพันธ์ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 24 จำนวน 55 แห่งร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง และร่วมเดินรณรงค์ในพื้นที่อำเภอและชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Related posts