โครงการ​กิจกรรม”ผู้ว่าฯ พบนักเรียน”

โครงการ​กิจกรรม”ผู้ว่าฯ พบนักเรียน”

 

เมื่อวานนี้ (25 มิถุนายน 2562) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อำเภอเมืองพังงา ตามกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบนักเรียน” โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้พูดคุย ให้โอวาท พร้อมให้แนวคิดการใช้ชีวิตในวัยเรียน แก่นักเรียนกว่า 300 คน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน การหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด การตั้งใจเรียนโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนทุกคนควรจะพูดภาษาอังกฤษได้ การมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาจังหวัดให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ตามสโลแกน “รักจัง พังงา” และที่สำคัญคือการเป็นคนดีของสังคม

Related posts