สภานักเรียน รร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดวิ่งมินิมารารอนต้านยาเสพติด B.J.P. Mini Marathon Against Drugs

สภานักเรียน รร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จัดวิ่งมินิมารารอนต้านยาเสพติด B.J.P. Mini Marathon Against Drugs

 


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สภานักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดกิจกรรมวิ่งมินิมารารอนต้านยาเสพติด B.J.P. Mini Marathon Against Drugs โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

 


การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมารารอนต้านยาเสพติด B.J.P. Mini Marathon Against Drugs เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจกีฬาประเภทการวิ่งมากขึ้นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี เส้นทางการวิ่งจากโรงเรียนน้องสู่โรงเรียนพี่ คือโรงเรียนบ้านหนองตลับสู่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม รวมระยะทาง 3.1 กิโลเมตร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งต่อต้านยาเสพติด จาก 3 โรงเรียน คือ

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จำนวน 308 คน คุณครู 20 คน โรงเรียนบ้านหนองตลับ จำนวน 90 คน คุณครู 12 คน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จำนวน 38 คน คุณครู 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 471 คน
บรรยากาศการวิ่งมินิมาราธอน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ต่างช่วยเหลือกันระหว่างการวิ่งเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีนักเรียนสวมชุดพระอภัยมณี และผีเสื้อสมุทร มาร่วมสร้างสีสันในการวิ่งครั้งนี้ด้วย

Related posts