นักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เจ๋งคว้ารับรางวัลชนะเลิศและรับทุนการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เจ๋งคว้ารับรางวัลชนะเลิศและรับทุนการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

 


รายการ “PIM Robotics Playground ๒๐๑๙” มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี มีผลการแข่งขัน ดังนี้
๑.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot พร้อมทุนการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้แก่ นายบัญชา พวงพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ และนายถาวร ไกยบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑


๒.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติหรือบังคับมือแบบล้อ RoV Gundam ได้แก่ นายโยธิน ผิวทองงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
นายถาวร ไกยบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติหรือบังคับมือแบบล้อ RoV Gundam ได้แก่ นายบัญชา พวงพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑


๔.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติหรือบังคับมือแบบล้อ RoV Gundam ได้แก่ เด็กชายกิตตนันท์ พวงพิกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ เด็กชายธนกฤต นาคสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
๕.รางวัลเหรียญทองแดง สำหรับการเข้ารอบ ๑๔ ทีม สุดท้าย จาก ๑๑๒ ทีม ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติหรือบังคับมือแบบล้อ RoV Gundam ได้แก่ เด็กชายขวัญชัย ดิษริยะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ เด็กชายอำมรินทร์ คะชะเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

Related posts