ปทุมธานี-เปิด”โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิด”โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง คณะครู นักเรียน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม. เจ้าหน้าที่บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด และ ประชาชนให้การต้อนรับ ด้านนายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง


กล่าวว่า ด้วยปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุตามนโยบายที่วางแผนไว้ ทั้งขบวน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามและติดตามโดยทุกภาคส่วน
ที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและเพื่ออนาคตของบุตรหลานต่อไป


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางทองใบ ใจมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติบ่อนทำลายความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งด้านการเงินการพัฒนาโครงสร้างต่างๆและด้านสุขภาพอนามัยเป็นต้นจนต้องประกาศนโยบายการกวาดล้างยาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ” มีการเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเสี่ยงและบำบัดรักษากลุ่มผู้ติดยา ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดตลอดจนมีการติดตามอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงถึงปัญหาของยาเสพติดจึงได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.เพื่อเฝ้าระวังปัญหา และป้องกันควบคุมการระบาดของยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 3.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
4.เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน มีโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จำนวนเงิน 2,000 บาทโรงเรียนวัดจันทาราม จำนวนเงิน 2,000 บาท โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ จำนวนเงิน 2,000 บาท โรงเรียนคลองบางโพธิ์ จำนวนเงิน 2,000 บาทและโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จำนวนเงิน
4,000 บาท นอกจากการมอบทุนแล้วยังมี บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ กีฬา ให้กับโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts