ปทุมธานี รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเดินขบวนรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด

ปทุมธานี รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเดินขบวนรวมพลังหยุดยั้งยาเสพติด

 


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี (ตอนป.) หมู่ 2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด


บรรยากาศพิธีเปิด ประธานอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ยาเสพติด และการแสดงบนเวทีของชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงของนักเรียน นักศึกษา ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี ได้เดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้การทำกิจกรรม ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เดินตามเส้นทางชุมชนผ่านโรงเรียนคลองสระ เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร

สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดแผ่นป้ายรณรงค์ กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง และแนวทางแก้ปัญหา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts