อำเภอเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

อำเภอเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

 

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี นาย สุคนธ์ สุวรร์ศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน โดยมีนายปกาสิต ศึกสงคราม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม

ในงานได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยได้มีการตั้งขบวนรณรงค์เริ่มจากหน้าวัดอุทยานที ผ่านถนนวชิรปราการ ถนนตำหนักน้ำ ผ่านชุมชนต่างๆ จนถึงที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนสองข้างทางจำนวนมากให้ความสนใจ


ต่อมาทางนายสุคนธ์ สุวรร์ศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันต่อหน้าพระบรมฉายาลักณ์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


โดยนายสุคนธ์ สุวรร์ศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด และในวันนี้ทางอำเภอเมืองชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อที่จะลดการแพร่ละบาดของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี ภาพ/ข่าว

Related posts