อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

 

 

นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังโป่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลือง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษ พิษภัยจากยาเสพติด โดยมีนายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโส อำเภอวังโป่ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอวังโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 2,652 คน


ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการปัญหายาเสพติด โดยนายอำเภอวังโป่ง ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยมี น้องๆนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแสดงกิจกรรมดังกล่าว ช่วยสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts