รองผู้ว่าฯ เปิดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อนำร่องตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ (ชมคลิป)

รองผู้ว่าฯ เปิดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อนำร่องตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

 

วันนี้ (26 มิ.ย.62) ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ในโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมด้วย นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 108 หน่วยงาน ทั้งหมด 250 คน
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า

ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกส่วนราชการ ต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคราชการสามารถนำร่องให้หน่วยงานอื่นๆได้ ทางจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกันจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดได้ทราบและทำความเข้าใจในมาตรการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการรายงานข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ให้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม ก.พ.ร. และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานผ่านระบบ E-Report เป็นประจำทุกเดือน

Related posts