รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 


วันนี้ ( 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางฉะเชิงเทรา พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยในการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการนำนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ชี้แจงให้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประเด็นที่รัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน

โดยให้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปเป็นแนวทาง เน้นให้ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น จากนั้น พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 และคณะฯ ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบบริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ฉช 411 ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

Related posts