อุบลราชธานี​ มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ สาธุชน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมใจกันทำบุญครั้งใหญ่ มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

อุบลราชธานี​ มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ สาธุชน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมใจกันทำบุญครั้งใหญ่ มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

 

วัดยางน้อย ตำบลกอเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศาสนิกชน ศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธา ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ ปสฤทธ์ เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขึ้น โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมด้วย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลเอกนิรุธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,พลตรี พิชิต วันทา ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22

นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธุชน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมในกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ทำบุญไถ่ชีวิตโค ฟ้อนรำถวายมือ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ถวายมุทิตาสักการะ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบได้แผนกธรรม-บาลี และ ธรรมศึกษาสำนักศาสนศึกษาวัดยางน้อย พิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร มอบของที่ระลึก


พระพรหมวชิรญาณ มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นปสฤทธ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 3 เมษายน 2491 ที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2501 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี ธีร์ ปุณฺณโก เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร


พ.ศ.2544 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง ที่ พระพรหมวชิรญาณ นอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมและศึกษาอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว พระพรหมวชิรญาณ ยังใส่ใจต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้นอกระบบ ทั้งในด้านอักษรศาสตร์ การประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรอง สังคม ปรัชญา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ การปกครอง รวมทั้งยังสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มาแต่สมัยเป็นสามเณร มิใช่เพื่อส่งเสริมความงมงายหรือคัดค้านกฎแห่งกรรมหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แต่สนใจใฝ่รู้ในความเป็นศาสตร์แห่งสถิติ นำมาใช้เป็นประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนและสังคมได้


พระพรหมวชิรญาณ ได้สร้างผลงานให้แก่วงการสงฆ์และสาธารณประโยชน์มากมาย อาทิ เป็นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ​ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาประกาศให้วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1

 

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts