ชุมพร – เปิดศูนย์ตำรวจท่องเที่ยว ยกระดับการให้บริการประชาชน รับแจ้งเหตุ และช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

ชุมพร – เปิดศูนย์ตำรวจท่องเที่ยว ยกระดับการให้บริการประชาชน รับแจ้งเหตุ และช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าทำบุญเลี้ยงพระและบ่ายที่บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นประธานเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร, นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร, พันตำรวจเอกธงชัย วิไลพรหม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3, ร่วมในพิธี เปิดศูนย์ตำรวจท่องเที่ยว


พันตำรวจเอกธงชัย วิไลพรหม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เปิดเผยว่า ด้วยสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และขจัดภัยคุกคานมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ประกอบกับจังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือ Thailand Riviera และจังหวัดชุมพรจัดอยู่ในกลุ่มมหัศจรรย์ ๕๕ เมืองรอง (Less visited area) มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล

โดยกระทรวงการคลังเปิดโครงการ ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักเมืองรองของไทยมากขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีจุดประสงค์ ท่องเที่ยวชุมชน ท้องถิ่น เพื่อชมประเพณี วิถีชีวิต วิถีชุมชน และพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ของสถานีตำรวจท่องเที่ยวระนองขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ความช่วยเหลือ บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร


พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าวว่า สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ ได้ดำเนินโครงการ การยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยวเขตตรวจย่อยชุมพร ในการอำนวยความสะดวก สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความอุ่นใจ และมีความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นสถานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts