ตราด/โรงเรียนบ้านหาดเล็กจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน 

ตราด/โรงเรียนบ้านหาดเล็กจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน  เพื่อการศึกษา โดยได้ตั้งไว้เพื่อการศึกษาร่วมบริจาคกองละ 999 บาท ตามผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี ของโรงเรียนบ้านหาดเล็กด้วย ประจําปี 2562

 

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานถวายทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน เพื่อการศึกษา ประจําปี 2562 เนื่องด้วยในวันครบรอบ 65 ปี ของโรงเรียนบ้านหาดเล็ก และจะปรับปรุงห้องเรียนและปูกระเบื้องใต้อาคารใหม่เพื่อจัดไว้ให้เด็กจัดกิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนบ้านหาดเล็กยังขาดทุนทรัพย์เป็นจํานวนมาก โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือของราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงเรียนในพื้น ตลอดจนผู้ประกอบการและพุทรศาสนิกชนทั้งในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และต่างจังหวัดได้ร่วมกันบริจาคเป็นจํานวนมาก ก่อนพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดินขึ้น ได้มีการแสดงของนักเรียนจํานวน 2 ชุด

โดยมีพระอาจารย์ วันชัย จิตตคุตโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายฮะ เลง นายอําเภอสีมาจังหวัดเกาะกง เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส และนางสําราญ นางสาวกิจปภา นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช นายสมศักดิ์ ศรีวิไล และครอบครัว นางวรรณวี ประไพ รองนายกเทศบาลตําบลหาดเล็ก เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายสมชาย กิมสร้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิชัย กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และคณะครูอาจารย์ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 นําโดย น.ท.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผบ.ฉก.นย.182

และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าสามัคคี 2 แผ่นดิน เพื่อการศึกษา พร้อมรับมอบเกียรติบัตรในการสนับสนุนร่วมบริจาคเงินทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน เพื่อการศึกษา จํานวน ราย ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทรา จัดทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหาดเล็กขึ้นในครั้งนี้ เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี และปรับปรุบห้องเรียนและปูกระเบื้องใต้อาคารใหม่ เพื่อไว้เป็นพื้นที่ให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไป สําหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน เพื่อการศึกษาในครั้งนี้เป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมทําบุญจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน โดยได้ทําการตั้งกองผ้าหน้าด่านบ้านหาดเล็กแห่ สู่โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีพุทรศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายปัจจัยสมทบกองผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน ได้ยังไม่เป็นทางการ จํานวน 312,399 บาท

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts