โรงเรียนสัตหีบ จัดแถลงข่าวเปิด “หอศิลป์ถิ่นนาวี Naval Art Gallery” เสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนผ่านการใช้รูปแบบการสอนด้วยศิลปะ (ชมคลิป)

โรงเรียนสัตหีบ จัดแถลงข่าวเปิด “หอศิลป์ถิ่นนาวี Naval Art Gallery” เสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนผ่านการใช้รูปแบบการสอนด้วยศิลปะ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 ที่ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดแถลงข่าวในพิธีเปิด “หอศิลป์ถิ่นนาวี” โดยมี พลเรือตรี ศิริชัย กาญจนบดี เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา เขียวนาค ครูสอนศิลปะโรงเรียนสัตหีบ ร่วมแถลงข่าว


พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า หอศิลป์ถิ่นนาวี จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนและคนในชุมชน จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะได้เต็มศักยภาพเพื่อส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการแก่เยาวชนและชุมชนต่อไป โดยใช้เงินทุนจากการจัดทอดผ้าป่าซึ่งทางโรงเรียนสัตหีบจัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมานี้ จากนั้นก็มีผู้ให้การบริจาคมาตามลำดับ อาทิ

สหกรณ์ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็ยังขาดงบประมาณอยู่พอสมควร แต่ ณ ปัจจุบันก็จัดสร้างเกือบแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมแล้ว จึงได้กำหนดพิธีเปิด “หอศิลป์ถิ่นนาวี” ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 3 ก.ค.62 โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ในวันเปิดงานยังจัดให้มีการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ และจัดของที่ระลึกไว้แจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 0825313717

Related posts