จังหวัดอ่างทอง”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

อ่างทอง 180662 จังหวัดอ่างทอง”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันนี้(18มิย.62)ที่บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ครูอาจารย์ นักเรียน 200 คนร่วมกิจกรรม”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”ไปตามตลาด 100 ปี และตลาดนัดวัดนางในธัมมิการาม


ซึ่งกิจกรรม”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”ประจำปี 2562 เป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่างทอง และแผนการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือน โดยการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และการจัดการของเสียอันตรายให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี และกลายเป็นปัญหาขยะในทะเลส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ทะเล ซึ่งในเดือนมิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก


นางมาลี ศรีรัตนธรรม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่ากิจกรรม”เดินรณรงค์การลดถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร”และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึก และให้ความรู้ด้านส่งแวดล้อมแก่ประชาชน และสร้างความตระหนักในการลดใช้ถุงพลาสติก

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts