สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากร่วมกับโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จัดโครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียน

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากร่วมกับโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จัดโครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียน

 

ที่หอประชุมอเนกประสงค์ ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลของนักเรียน โดยมีกำนัน ผญบ. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาได้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการฝึกสอนทักษะกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่ายพัฒนา

และส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้มีโอกาสฝึกหัดทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในเชิงกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานทั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนรักษ์การเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลให้กับนักเรียนเป็นจำนวน 2 วันด้วยกัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 115 คน

////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts