ไหว้ครู มอบต้นไม้แทนกรวยดอกไม้และพานไหว้ครู โรงเรียนแม่ศึกผุดไอเดีย 1 คน 1 ต้น สร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่า3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ไหว้ครู มอบต้นไม้แทนกรวยดอกไม้และพานไหว้ครู โรงเรียนแม่ศึกผุดไอเดีย 1 คน 1 ต้น สร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่า3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

 


ณ โรงเรียนบ้านแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 120 คน ได้นำต้นไม้มาคนละต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นยางนา สะเดา เพกา หว้า มะขาม น้อยหน่า และ มะขามป้อม มอบให้คุณครูแทนกรวยดอกไม้และพานไหว้ครู


นายสมยศ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ศึก กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำต้นไม้มาไหว้ครูแทนกรวยดอกไม้หรือพานดอกไม้ธูปเทียน เพื่อให้กิจกรรมวันไหว้ครู ลดการเกิดขยะจากการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ จึงได้มีการเปลี่ยนมาเป็นต้นไม้หลากหลายชนิด เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

โดยมีผลพลอยได้ คือ เป็นแหล่งอาหารและผลไม้ที่มีประโยชน์ให้นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภค อีกทั้งยังยึดทฤษฏี ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมกับอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอีกด้วย

ถาวร เบ็ญจรงค์ ภาพ/ ข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts