นราธิวาส -พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมไว้อาลัย งานพระราชทานเพลิงศพ “พระครูสุทธิชลธาร ” พ่อท่านชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธารราวาส (ชมคลิป)

นราธิวาส -พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมไว้อาลัย งานพระราชทานเพลิงศพ “พระครูสุทธิชลธาร ” พ่อท่านชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธารราวาส

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) หมู่2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พ่อท่านชู”พระครูสุทธิชลธาร อดีตเจ้าอาวาสวัด ชลธารราวาส ซึ่งได้มรณภาพละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมี ดร.พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดผล นายอำเภอระแงะ นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพระราชาคณะ คณะปกครองสงฆ์ในภาคใต้ คณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาส พระปลัดสุวัฒน์ กนฺ ตวิโร เจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส นายชนัตถ์ แดงใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส นายอรุณ โกศัยพัฒน์ อดีต ผอ.โรงเรียนวัดร่อน นายกิจจา จันทสิโร ประธานกรรมการวัดชลธาราวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับประวัติพระครูสุทธิชลธาร (พ่อท่านชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สถานะเดิม พระครูสุทธิชลธาร เดิมชื่อ บุญชู นามสกุล เสนารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2476 ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
บิดาชื่อ นายพร้อม เสนารักษ์ มารดาชื่อ นางปราณี เสนารักษ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 2คน
1.นายบุญชู เสนารักษ์ (พระครูสุทธิชลธาร) 2.นางนวลสวาท เสนารักษ์
นายบุญชู หรือ พระครูสุทธิชลธาร ได้อาศัยอยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กๆ จนกระทั่งเรียนหนังสือ
อุปสมบท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2497 เมื่ออายุได้ 21 ปี ณ วัดชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พระอุปชณาย์ พระครูไพโรจน์ศาสนากิจ วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์ทอง อินทสุวณฺโณ วัด วัดชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พระอนุสาวนาจารย์ พระทอง ฉนฺธมฺโม วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วิทยฐานะ พระครูสุทธิชลธาร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2493 และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อปี 2499

งานปกครอง
ปี 2517 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส
ปี 2543 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส
ปี 2544 เป็นเจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส
ปี2547 ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าอาวาส ชั้นโท วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
ปี2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวง ชั้นเอก
พระครูสุทธิชลธาร เป็นที่เคารพรักของศิษยานุศิษย์ทุกคน ท่านเป็นผู้มีใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ทุกคน จึงเป็นที่รักชองคนทั่วไป
พระครูสุทธิชลธาร มรณภาพเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 85 พรรษา 65
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพของ“พระครูสุทธิชลธาร ” พ่อท่านชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธารราวาส นั้น มีการสวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 25 62 และพระราชทานเพลิง วันที่ 15 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ นั้นพระครูสุทธิชลธาร พ่อท่านชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธารราวาส มรณภาพตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 และทางวัดได้เก็บสรีระของท่านเอาไว้นานถึง 9 เดือน

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ / นราธิวาส

Related posts