ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) สำหรับรถเก๋ง SUV , PPV รถปิกอัพ 4 ประตู รถแวน VIP

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) สำหรับรถเก๋ง SUV , PPV รถปิกอัพ 4 ประตู รถแวน VIP

 


นายนายพิษณุ พันธ์นัดที หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ได้นำ จนท.ขนส่ง ออกเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) รถเก๋ง SUV , PPV รถปิกอัพ 4 ประตู รถแวน VIP ไปตามร้านค้า ผู้ประกอบการ ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋งเลขสวย) ที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ออกประมูลเป็นการทั่วไปนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะทำการประมูลเป็นครั้งแรก จึงได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) หมวดอักษร กค การงานก้าวหน้า การค้ารุ่งเรือง จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สำหรับเงิน ที่ได้จากการประมูล จะส่งเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อแบ่งเบางบประมาณของรัฐ ในการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือสังคมด้วยอีกทางหนึ่ง อุบัติเหตุทางถนนลดลง ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น รัฐประหยัดงบประมาณในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่นิยมเลขสวยและมีความต้องการเลขสวย สามารถเข้าร่วมประมูลได้โดยเท่าเทียมกันและอย่างเสมอภาค
สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง หรือ ลงทะเบียนหน้างาน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053-612046 ต่อ 13,14 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-681423

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts