กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

 

วันที่ 20 เมษายน 2560 กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน การเดินหน้าของ กฟผ.กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าใหม่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ทั้งนี้นายประจวบ ภักดี ประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com

Related posts