พ่อเมืองอ่างทองลงพื้นที่มอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอแสวงหา

อ่างทอง 070662 พ่อเมืองอ่างทองลงพื้นที่มอบนโยบายแก่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอแสวงหา

 


เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันนี้(07มิย.62)ที่หอประชุมอำเภอแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลงาน ของส่วนราชการอำเภอแสวงหา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯ
ซึ่งการลงพื้นที่อำเภอแสวงหาในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

โดยมีการเน้นย้ำว่าพร้อมทำงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าพอใจให้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน ในเขต อ.แสวงหา ให้เป็นแหล่งปลูกข้าว และท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ซึ่งจังหวัดอ่างทองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตดีขึ้นมาก ขณะเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการด้านแหล่งน้ำ จะผลักดันให้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ และให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และจะผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน พร้อมฝากถึงทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสังคมภายในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งตนเองจะใช้เวลาทุกนาทีทำงานอย่างเต็มที่ให้ได้ตามที่พี่น้องคาดหวัง

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts