จ.ตาก – จังหวัดตากจัดอบรมประชาชนจิตอาสา ประจำรุ่นที่ 3 /2562 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

จ.ตาก – จังหวัดตากจัดอบรมประชาชนจิตอาสา ประจำรุ่นที่ 3 /2562 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย

 


ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก ประจำรุ่นที่ 3/2562 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ได้มีการบรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมการอบรมในวันนี้ 1500 คน โดยมีประชาชนจิตอาสา จาก ตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เข้ารับการอบรม

การอบรมประชาชนจิตอาสา 904 ได้มีการเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดตาก โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ซึ่งมีจิตอาสา ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับประชาชน และการบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประกอบด้วย เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยรามคำแหง สมัยสุโขทัย สมัยกรุงธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ศก

 

และเรื่องราวของพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรี นับแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น หาที่สุดมิได้ แก่ปวงชนชาวไทย พสกนิกรได้อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของทุกพระองค์ รวมทั้งการบรรยายเรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีกับคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาล ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้กับจิตอาสาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

///////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts