“โตโน่..ศิลปินผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมเก็บขยะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเลวันทะเลโลก เกาะล้านเมืองพัทยา “

กองทัพเรือ ร่วมกับ เมืองพัทยา และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล เนื่องในวันทะเลโลก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย “โตโน่ “ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่ม และนักแสดง ผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ร่วมเก็บขยะด้วย

 

วันนี้ 8 มิ.ย. 62 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหาดตาแหวน ต.เกาะล้าน เมืองพัทยา โดย พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ รักษาราชการ ผอ.สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นำคณะร่วมให้การต้อนรับ

พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมง จังหวัดชลบุรี ดร.ดิสพล จันสิริ ผู้บริหาร บริษัทไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่ม และนักแสดงผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ตํารวจน้ำศรีราชา จิตอาสานักดำน้ำ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล เนื่องในวันทะเลโลก” ตามพระราชพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในครั้งนี้ประมาณ 300 คน

พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า วันทะเลโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลสากล เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” เพื่อร่วมกันรำลึกและให้ความสำคัญกับทะเล โดยรวมพลังช่วยกันดูแลรักษาทะเลให้คงความสวยงามตามธรรมชาติ

ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จึงได้ร่วมกับ เมืองพัทยา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมประมง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ตํารวจน้ำศรีราชา จิตอาสานักดำน้ำ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของท้องทะเลไทย รวมทั้งให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เกิดการกระตุ้น มีจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทะเล อีกทั้งเพื่อตอบสนองในพระราชดำริของพระองค์ และเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทยสืบทอดต่อไป

โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ศิลปินนักร้องหนุ่ม ผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย นับเป็นการสร้างสีสันของการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างดียิ่งกล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ การดูแลประเทศชาติให้สะอาดสวยงามปราศจากขยะนั้น ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สิ่งสำคัญอยู่ที่จิตใจจะต้องมีจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะ ก็จะทำให้ขยะหมดไปสร้างประเทศไทยให้สวยงามนั่นเอง

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645

Related posts