กองทัพเรือ นำเยาวชนแกนนำกว่า 600 คนร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

กองทัพเรือ จ้ดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี​และตราด ณ หอประชุม โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่ จังหวัด​จันทบุรี​

 


ในวันนี้ 6 มิ.ย.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี​และตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรี​และตราด เป็นผู้แทนเป็นประธานเปิดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2562


พร้อมทั้งนำกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีงาม ผู้ว่าราชการจังหวัด​จันทบุรี​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ฝ่ายปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนท่าใหม่ “พูล​สวัสดิ์​ราษฎร์​นุกูล​” คณะครู อาจารย์​ และนักเรียน กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมในวันนี้


พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข กล่าวว่ากองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และร่วมเป็นพลังแผ่นดินของชาติที่เข้มแข็ง​ไม่เข้า​ไป​ยุ่ง​เกี่ยวกับ​ยาเสพติด​ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการประชาชน

จัดแสดง​นิทรรศการ​ยาเสพติด​ การแสดงดนตรี สร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมจาก กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การมอบอุปกรณ์กีฬา และเงินสบทบทุนอาหารกลางวัน และชุดยาสามัญให้กับทางโรงเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645

Related posts