กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด นำเยาวชนกว่า 900 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำ

กองทัพเรือ จ้ดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี​และตราด โดยมีเยาวชนเข่าร่วมโครงการกว่า 900 คน

 


ในวันนี้ 5 มิ.ย.62 พลเรือโทกาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรีธานี แก้วเก้า ผู้อำนวยการสำนักกิจการพล
เรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งนำกล่าวปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีรองผู้ว่าการ​จังหวัดตราด นายอำเภอคลองใหญ่ ฝ่ายปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนคลองใหญ่​วิทยา​คม พร้อมคณะครู-อาจารย์​ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม​โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า กล่าวว่ากองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อรณรงค์ป้องกันและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย ให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการด้านการแพทย์ การแสดงดนตรี สร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมจาก กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และเงินสบทบทุนอาหารกลางวัน และชุดยาสามัญให้กับ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

Related posts