เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า :

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า :

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการค้า และ Designer ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าไหมไทยกลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ จ.แพร่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ตามโครงการยกระดับการตลาดผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เน้นการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้มีความโดดเด่น และเป็นที่นิยมของตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ พร้อมผลักดันให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการผ้าไหมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดขนานไปกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ได้เยี่ยมชมอำพรผ้าไหมไทย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีคุณอำพร ให้การต้อนรับ โดยอำพรผ้าไหมไทย โดดเด่นในเรื่องการทอผ้าจกไหม และผ้าตีนจกแบบโบราณ และเป็นร้านจำหน่ายค้าส่งผ้าไหม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม โดยมีกลุ่มชาวบ้านจาก “หมู่บ้านค้างใจ” (ชาวเผ่ากะเหรี่ยง สัญชาติไทย) ทอผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของ จ.แพร่ ได้รับอิทธิพลจากผ้าจกเมืองลองเป็นผ้าทอที่มีลวดลาย และสีที่งดงาม ผ้าจกเมืองลองในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทอเพื่อนำมาต่อกับผ้าถุงหรือที่ชาวบ้านภาคเหนือ เรียกว่า “ซิ่น” ทำเป็นเชิงผ้าถุงหรือตีนซิ่น ผ้าซิ่นที่ต่อเชิงด้วยผ้าทอตีนจก มีชื่อเรียกว่า “ซิ่นตีนจก” ทำให้ผ้าซิ่น มีความสวยงามแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้สวมใส่

หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางไป ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีแม่ครูประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้าทอ) ประจำปี 2553 ให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีครามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งให้บริการเผยแพร่ ข้อมูล และองค์ความรู้ผ้าจกเมืองลอง และการย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งการออกแบบตัดเย็บ โดยมุ่งหวังที่จะอนุลักษ์ และส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 1 มิ.ย. 62 ได้เดินทางต่อไปที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสถาบันให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปให้ราบ ลักษณะเด่นของที่นี่ก็คือผ้าไหมยกดอกลายพิกุล ผ้าซิ่น สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒฯธรรม และประเพณีการทอผ้าของชาวลำพูน อีกทั้งสถาบันยังเป็นศูนย์เสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอ และเป็นที่รวมพ่อครูแม่ครู ที่มีความรู้ด้านการทอผ้าเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยภายในสถาบันมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณซึ่งจัดแสดงชิ้นผ้าโบราณหายากไว้มากมาย

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่ลำพูนไหมไทย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน มีคุณจรากุล ให้การต้อนรับ ที่ลำพูนไหมไทยนี้ โดดเด่นเรื่องผ้าทอยกดอกพิกุล ลายดอกแก้ว ที่มีลักษณะเด่นของคุณภาพผ้าทดมาตรฐานเป็นเลิศ โดยคัดเลือกเส้นไหมจากพันธุ์ไหมไทยแท้ในการทอ เนื้อผ้าจึงแน่นหนามีน้ำหนัก คงทนสีไม่ตก เนื้อผ้ามีความนุ่มและเนียนไม่ร้อน ซับเหงื่อได้ดี โดยใช้สีธรรมชาติมาย้อม เส้นไหมให้ได้สีที่แปลก และแตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าไหมลำพูน

โดยช่วงเย็นได้เดินทางต่อไปยัง กลุ่มหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอยกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีนายเรวัต สิงห์ศักดิ์ (คุณอู๋) ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้านหัตถกรรม ซึ่งกลุ่มหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอยกดอกบ้านแม่สารบ้านตอง นี้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมโบราณลายแพรผกา และผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังคงใช้วิธีการทอแบบโบราณ ลวดลายบนผ้าเมื่อสัมผัสแล้วจะนูนขึ้นจากตัวผ้า ผ้าที่ทอนิยมนำมาใช้แนเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะการตัดเย็บเป็นผ้าถุง มีความโดดเด่นในการทอทั้งผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอก

และในวันที่ 2 มิย. 62 เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าสันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีอาจารย์อนันต์ ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าสันกำแพง นี้ โดดเด่นเรื่องผ้าซิ่นลายขวาง (เป็นผ้าที่คุณอาภัสสรา หงสกุล สวมใส่ประกวดนางสาวไทย) ชุดประจำชาติไทยเรือนต้น ผ้าไหมสันกำแพง ผ้าไหมพิมพ์ลายเรื่องราวเกี่ยวกับวัด ผ้าไหมสันกำแพงเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลวดลายโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยัง ทองไหมไทย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณจิราวรรณ เจ้าของทองไหมไทย ให้การต้อนรับ ทองไหมไทย เป็นร้านจำหน่ายค้าส่ง และปลีก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยมีกลุ่มชาวบ้าน “บ้านทุ่งหัวช้าง” และ “อำเภอในเมือง” ทอผ้าส่งให้ และส่งเส้นไหมให้กับกลุ่มทัณฑสถานหญิง จ.เชียงใหม่ ในการทอผ้า จะโดดเด่นผ้าทอยกดอกพิกุล และลายมี่หารลายคำ วัดพระสิงห์ ซึ่งทางร้านดัดแปลง และประยุกต์เอง
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีโครงการที่จะส่งเสริม สินค้าผ้าไหมที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ในแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละภาค ที่สะท้อนออกมาเป็นผลงาน ของผ้าไหมไทย

Related posts