อุบลราชธานี​-ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อุบลราชธานี​-ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

วันที่​ 3​ มิถุนายน 2562 หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง –พานพุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะ

และจุดเทียนชัย พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา


โดยมี ข้าราชการพลเรือน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน เหล่ากาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทย จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ มโมสร ชมรม และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีจำนวนมาก

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts