ชุมพร – โครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา คู คลอง (ชมคลิป)

ชุมพร – โครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา คู คลอง

 

โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยนำจิตอาสา พัฒนาครูครองเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 นาย


นายประกาศิต พรประสิทธิ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี่เพื่อร่วม ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลองลำห้วยแห้งหมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสำคัญเป็น การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ และหวังว่าขอให้ท่านทั้งหลายทำด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลักสำคัญและต้องขอขอบคุณในทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ธนากร ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts