มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย มอบทุนการศึกษาแก่ 3 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย มอบทุนการศึกษาแก่ 3 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน

 


วันนี้ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย พร้อมให้โอวาทกับเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษา ร่วมบรรยาย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ให้ความรู้ชี้แนะการเป็นนักศึกษาเรียนทุนแก่นักเรียนทุนในครั้งนี้

พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายอำเภอ และหัวหน้าส่วน ราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดแคนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาต่อใน นอกจากนี้นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย ยังได้ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นอีก 2 จังหวัด คือมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสะนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสาขาที่ต้องการและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจากจังหวัดสุโขทัยจำนวน 21 คน และนักเรียนที่ได้รับทุนจากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 32 คน 39 คน รวม 92 คน และในครั้งนี้มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนฯ ขึ้นจำนวน 2 วัน 1 คืน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างสำนึกรักบ้านเกิดรักและภาคภูมิใจในตนเองในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสืบทอดอุดมการณ์ของมูลนิธิฯ ในการเป็นผู้ให้ เมื่อมีโอกาสให้กับผู้อื่นในอนาคตต่อไป

สุริยา ด้วงมา

Related posts