ปราจีนบุรี-ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน

 

ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีออกให้การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนักเรียน บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียน หลังจากเปิดเทอมการศึกษาในปี 2562 เนื่องจากในช่วงเวลาเช้ามักมีการจราจรที่หนาแน่น ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับนักเรียนที่เดินข้ามถนน
นายชาญชัย ก้อนสันทัด หัวหน้ากลุ่มนักวิชาการขนส่งปราจีนบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีออกให้บริการความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง

ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเป็นจำนวนมาก และบริเวณใกล้เคียงยังมีสถานศึกษาอยู่ใกล้กันหลายแห่ง ทำให้มีปริมาณรถค่อนข้างมาก พร้อมทั้งเข้มงวดรถโรงเรียนและรถรับจ้างเอกชนทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกฎจราจรอย่างจริงจัง ทั้งจำนวนบรรทุก ความพร้อมและอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ ไม่มีการโหนรถ ขึ้นหลังคา อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานทางหลวงชนบท ร่วมปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนให้แล้วเสร็จ เช่น ทางม้าลาย ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ทางเดินเท้า

/////////// ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts