ปทุมธานี-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานจัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้กำหนดจัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมุ่งเน้นเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยแสดงเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคคลรอบข้างให้ห่างไกล รอดพ้นจากภัยยาเสพติด

สำหรับปีนี้งานธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 21 มีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาได้ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยมีการแบ่งประเภทการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และ ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. ในส่วนของ 5 กม.นั้น

ทั้งประเภทชายและหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท 10.5 กม. ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับรางถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญทีระลึกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิถุนายน 2562


ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่ www.pmnidat.go.th/mini หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ค่าสมัครท่านละ 480 บาท
พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0 2531 0080-8
ต่อ 505,494,429

 

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts