ชุมพร – ถวายความจงรักภักดี ร่วมซ้อมรำ ในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชุมพร – ถวายความจงรักภักดี ร่วมซ้อมรำ ในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 


วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ สนามหญ้า และลานหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสตรี และองค์กรสตรีต่างๆในจังหวัดชุมพร ร่วม ถวายความจงรักภักดี ร่วมซ้อมรำ ในงานสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน นับ 1,000 คน ใช้ชุดเสื้อผ้าไทยในการแต่งกายในโทนสีเหลือง ในการซ้อมครั้งนี้ ได้รับเกียติจาก ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางเพ็ญจัทรทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ เข้านำการฝึกซ้อมรำเทิดพระเกียรติ เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการแสดงมหรสมสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งทางจังหวัดชุมพรกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามหญ้า และและลานหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร


ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติอนุมัติหลักการ การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยกำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ในส่วนกลาง ระหว่าง 22-28 พฤษภาคม2562 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง สำหรับ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ระหว่าง 22-24 พฤษภาคม2562 จำนวน 3 วัน ณ ที่บริเวณสนามหญ้า และและลานหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เริ่มจัดมหรสพสมโภชฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในจังหวัดชุมพร จักให้มีการบรรเลงมหาดุริยางค์ องค์ที่ 1 เพลงโหมโรง มหาวชิราลงกรณ การบรรเลงมหาดุริยางค์ ต่อด้วยการบรรเลงมหาดุริยางค์ องค์ที่ 2 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเพื่อชมการแสดงของเหล่านางฟ้า แสดงรำเทิดพระเกียรติ เพลงราชาทรงพระเจริญ มีจำนวน 1,000 คนนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสตรี และองค์กรสตรีต่างๆในจังหวัดชุมพร จบแล้ว ประธาน จะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากนั้น ดนตรีจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยประธาน และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงพร้อมกันด้วย ต่อด้วยการบรรเลงมหาดุริยางค์ องค์ที่ 3 เพลง อศิรวาท และปิดท้ายด้วยการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ โดยคณะ ครูนักเรียนในจังหวัดชุมพร ในเรื่อง “พระรามคืนนคร”

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts