หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ “นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562” จำนวน 1,977 นาย (ชมคลิป)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ “นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562” จำนวน 1,977 นาย

 

วันนึ้ (19 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น.
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ “นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562” จำนวน 1,977 นาย โดยมี พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวต้อนรับญาติของทหารกองประจำการ ณ อาคารดริลฮอลล์ (อาคารเรียนหมายเลข 8) กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กฝท.ศฝ.นย.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


สำหรับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/62 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับจากพลเรือนที่รับการเกณฑ์ทหารเข้ามาทำการฝึกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ฝึกแถวระเบียบวินัยต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของทหารกองประจำการทุกนาย โดยจะฝึกเสร็จและส่งตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ รับไปปฏิบัติงานต่อไป


ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญ ในการดูแลนักเรียนพลกองประจำการให้ได้รับการฝึกตลอดจนการดูแลสวัสดิการที่ดี เพื่อให้ครอบครัวของทหารกองประจำการรู้สึกอุ่นใจเมื่อบุตรหลานของตน ได้เสียสละความสุขส่วนตัวมารับใช้ชาติ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะทำหน้าที่ฝึกทหารทุกๆ ผลัดให้เป็นกำลังพลที่ดี มีระเบียบวินัย เป็นทหารที่ดี และเป็นประชาชนที่ดีหลังจากปลดประจำการต่อไป


และในวันนี้ ได้จัดให้เป็นวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ “นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562” จำนวน 1,977 นาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ญาติๆ ของทหารใหม่ “นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562” ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพร่างกาย ความมีระเบียบวินัยของทหารใหม่ ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนต่างชื่นชมและมั่นใจว่าลูกหลานของตนเอง จะเป็นทหารที่ดีและเป็นประชาชนที่ดีหลังจากปลดประจำการต่อไปได้อย่างแน่นอน


นิราช ทืพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 099535646

 

Related posts