อุบล​ราชธานี​ มณฑลทหารบกที่ 22 จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2562

อุบล​ราชธานี​ มณฑลทหารบกที่ 22 จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2562

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีชวาลา บุญวานิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ พันเอก เวิน จำปาสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และคณะ ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่และพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานของตนเอง ซึ่งหน่วยได้จัดนิทรรศการผลงานของหน่วย การแสดงดนตรีขุนภักดี 22

และเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้เยี่ยมพบปะบุตรหลาน หลังจากเข้ารับการฝึก ซึ่งผู้ปกครองได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลิก ท่าทาง ความมีระเบียบวินัย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ รวมถึงให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจต่อหน่วยงานทหาร เกิดความรักความศรัทธาต่อหน่วยงานทหารยิ่งขึ้นไป

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts