เรียนรู้ก่อนลงมือทำ!กอ.รมน.พิจิตรพาแกนนำชาวบ้านและพระสงฆ์เรียนรู้ดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

เรียนรู้ก่อนลงมือทำ!กอ.รมน.พิจิตรพาแกนนำชาวบ้านและพระสงฆ์เรียนรู้ดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน


วันที่ 18 พ.ค. 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้มอบหมายให้ พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร(กอ.รมน.) เป็นแกนนำในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งจะต้องเดินหน้าลงมือทำในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน และตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน

ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำ ดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำงานร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน จึงต้องสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อวันงานที่ผ่านมาจึงได้พาแกนนำชาวบ้านผู้นำเกษตรกรและพระเมธีธรรมประนาท “ท่านเจ้าคุณปรีชา” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร รวมถึงพระสงฆ์อีกหลายรูป ซึ่งรวมแล้วกว่า 60 คน ไปเรียนรู้ดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ อบต.วังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายไฉน อำไพริน นายกอบต.วังหามแห เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ซึ่งเป็นการทำได้แบบง่ายๆ และควรที่จะทำในทุกครัวเรือน หรือ ในแปลง สวน ไร่ นา

ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำฝนให้อยู่ใต้ดินเพ่อสร้างความชุ่มชื้น อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้ที่ไปทัศนศึกษาและดูงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะกลับมาลงมือทำในชุมชนหรือในบ้านของตน เพราะดูแล้วทำได้ง่ายๆ เนื่องจากใช้วัสดุเหลือใช้รวมถึงไม่ต้องทุนอะไรมากมาย ซึ่งเร็วๆนี้ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินและ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่ง นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ผอ.กอ.รมน.พิจิตร ได้ประกาศยกระดับโครงการดังกล่าวให้เป็นวาระของจังหวัด เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยและหัวใจสำคัญของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

สิทธิพจน์ เกบุ้ย

Related posts