ตราด/ทันเหตุการณ์สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด จัดโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตราด ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เยาวชนกว่า 209 คน

ตราด/ทันเหตุการณ์สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด จัดโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตราด ฝึกทักษะการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เยาวชนกว่า 209 คน

 

วันที่ 18 พ.ค. 62 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตราด” รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด /เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ผู้แทนจากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด และเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดตราด จำนวนมาก เข้าร่วมโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมทับทิมสยาม สปอร์ตแค้มป์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

นายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด กล่าวว่า ตามที่ทางสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้ทำบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด / กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด / และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมีสถานศึกษาทั้งหมด 46 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ “ผึ้งน้อยอาสากู้ภัยตราด” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น,การช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมสามารรถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆนักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2562 โดยมีเยาวชนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 46 โรงเรียน ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมจำนวน 209 คน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts