ศธจ.พังงา ร่วมประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ชมคลิป)

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562

 

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมจัดทำผังงานตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่ คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 โดยมี นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และมีนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้


นางภภริญ ใจเขียว กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้รับความรู้ และร่วมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งการจัดทำคำรับรองดังกล่าว เป็นการแสดงความจำนงในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้เกิดคุณภาพและคุ้มค่าเกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ โดยหวังว่าผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วง สำเร็จตามเป้าหมายด้วยดี

Related posts