เทศบาลนครสงขลา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เทศบาลนครสงขลา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 


ที่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -8 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว

พร้อมด้วย นายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคม สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายชาญชัย เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เจ้าภาพการจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สงขลาเป็นจังหวัดชายแดน ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัย โบราณ มีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว มีพื้นที่ ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านตะวันตกติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา ทำให้ชาวสงขลามีวิถีชีวิตเกี่ยวกับทะเล เช่น การประกอบอาชีพประมง การคมนาคม หรืออาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น

อีกทั้ง เทศบาลสงขลามีนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัด สงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดงานในปี ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในปีนี้ มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน ทั้งที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน และ สินค้า OTOP ของชุมชน กว่า 100 ร้านค้า


สำหรับงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และมีพิธี เปิดงานในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีการแสดงจากสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวสมิหลาและการประกวดรอบแรก การเดินแบบผ้าทอเกาะยอจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่สำหรับวันอื่น ๆ จะมีการสาธิตการปรุงอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการแสดงบนเวที พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย และสำหรับเรื่องของอาหารที่จำหน่ายในงาน เทศบาลได้ขอความร่วมมือกับผู้จำหน่ายอาหารให้ดูแล เรื่องของความสะอาด อร่อย และในส่วนของสินค้าที่ขายในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ก็ได้กำชับ ผู้ขายให้ขายในราคายุติธรรมต่อผู้บริโภค ที่สำคัญภาชนะใส่อาหารต้องปลอดโฟม 100% ตามสโลแกน “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


สำหรับปีนี้การจัดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ได้กำหนด จัดควบคู่ไปกับงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ ปะรำพิธีบริเวณลานว่าว สระบัว แหลมสมิหลา มีการอัญเชิญปู่ทวดหัวเขาแดง องค์พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาจากศาลเจ้าต่าง ๆ ทั่วเมืองสงขลา มาประดิษฐานที่ศาลเจ้าชั่วคราว บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา


ซึ่งบรรยากาศในงานแถลงข่าวฯ หลังจากเสร็จพิธีการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกเทศมนตรีนครสงขลา รวมทั้งผู้ร่วมแถลงข่าวได้เดินชิมอาหารทะเลจานเด็ดจากร้านต่างๆที่จะนำไปจำหน่ายในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ โดยนำมาโปรโมทเรียกน้ำย่อยให้ประชาชนได้ชิมฟรี มีประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวและมาเดินเที่ยวถนนคนเดินสงขลาแต่แรก แวะเข้ามาชิมอาหารทะเลฟรี จนตักแจกกันแทบไม่ทันและหมดภายในพริบตาอย่างรวดเร็ว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts