พุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

พุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

 

 

วันนี้ (18 พ.ค.62 ) เวลา 07.30 น. ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนมาก ร่วมรับศีล จากพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 และเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และ กล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายไทยธรรม และรับพรจากพระสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว


วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ และถวายพุทธบูชา

**********************

Related posts