จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณี”วันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” (ชมคลิป)

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ

 

วันนี้ (17 พ.ค.62) ที่ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ในพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมาก

เพื่อร่วมถวายเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาบูชา เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร

จากนั้นได้แห่ขบวนอัญเชิญน้ำสรงผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่ออัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ

ในช่วงเช้าพรุ่งนี้ (18 พ.ค.) ซึ่งตรงกับวันวิสขาบูชา ขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นถึงหน้าบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ แล้ว เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป ออกบิณฑบาตร โดยจะลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับพิธีการถวายน้ำสรงพระราชทาน จะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระเถระ และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี และร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts