องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เตรียมขุดลอกตะกอน ดิน ทราย สีดำ ที่เกิดจาก น้ำเสีย ที่สะมมานาน บริเวณ ชายดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี เป็นสาเหตุ ทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ (ชมคลิป)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เตรียมขุดลอกตะกอน ดิน ทราย สีดำ ที่เกิดจาก น้ำเสีย ที่สะมมานาน บริเวณ ชายดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี เป็นสาเหตุ ทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ

 

 

องค์บริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เตรียม ขุดลอกตะกอนดินทราย สีดำ ที่เกิดจาก มีน้ำเสียที่ไหลลงทะเลบริเวณชายหาดโล๊ะดาลัม บนเกาะพีพี ที่สะสมมานาน ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ ตลอดแนวชายหาดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา หลังจากมีฝนตกหนัก ชะล้างตะกอนดินดำ ขึ้นมา และ น้ำเสียจากสถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ปล่อยน้ำเสีย ไหลลงทะเล ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว โดยดำเนินการในช่วงน้ำลง


นายประเสริฐ วงศ์นา รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา อำเภอเมืองกระบี่ ยอมรับว่า บ่อบำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์ ที่มีอยู่ รองรับน้ำเสีย ได้เพียง วันละ 400 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น แต่ปริมาณน้ำเสียบนเกาะพีพี มีประมาณวันละ 1500-2000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มีน้ำเสียบางส่วนถูกปล่อยลงทะเลโดยไม่ผ่านมการบำบัดที่ถูกวิธี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา จังหวัดกระบี่ ได้บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบสถานประกอบการ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย จะต้องติดตั้ง ถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงคูระบายน้ำ


โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ ได้ของบประมาณ จำนวน 600 ล้านบาท ผ่านองค์การจัดการน้ำเสีย ดำเนินการในพื้นที่ ม.7 และ ม.8 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ซึ่งจะได้รับงบประมาณ ต่อเนื่อง ในปี 2563-2564องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เตรียมขุดลอกตะกอน ดิน ทราย สีดำ ที่เกิดจาก น้ำเสีย ที่สะมมานาน บริเวณ ชายดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี เป็นสาเหตุ ทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ

องค์บริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เตรียม ขุดลอกตะกอนดินทราย สีดำ ที่เกิดจาก มีน้ำเสียที่ไหลลงทะเลบริเวณชายหาดโล๊ะดาลัม บนเกาะพีพี ที่สะสมมานาน ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้น้ำทะเลเป็นสีดำ ตลอดแนวชายหาดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา หลังจากมีฝนตกหนัก ชะล้างตะกอนดินดำ ขึ้นมา และ น้ำเสียจากสถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ปล่อยน้ำเสีย ไหลลงทะเล ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว โดยดำเนินการในช่วงน้ำลง
นายประเสริฐ วงศ์นา รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา อำเภอเมืองกระบี่ ยอมรับว่า บ่อบำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์ ที่มีอยู่ รองรับน้ำเสีย ได้เพียง วันละ 400 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

แต่ปริมาณน้ำเสียบนเกาะพีพี มีประมาณวันละ 1500-2000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มีน้ำเสียบางส่วนถูกปล่อยลงทะเลโดยไม่ผ่านมการบำบัดที่ถูกวิธี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา จังหวัดกระบี่ ได้บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบสถานประกอบการ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย จะต้องติดตั้ง ถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงคูระบายน้ำ
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ ได้ของบประมาณ จำนวน 600 ล้านบาท ผ่านองค์การจัดการน้ำเสีย ดำเนินการในพื้นที่ ม.7 และ ม.8 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ซึ่งจะได้รับงบประมาณ ต่อเนื่อง ในปี 2563-2564…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts